Friday, April 2, 2010

Labbaikallah Hummalabbaikh!

2 comments:

*SiRibenMerah said...

bila nk p??
kami daftar dapat thn 2030...

anaiz said...

kak ck, dah sampaikah lambaian kaabah? alhamdulillah...